Innovatieve optische coatings voor energie besparende ramen en BIPV

Het OP-Zuid project LEEF richt zich op Lage kosten coatings voor multifunctionele Energie-efficiënte Esthetische Façades.

0%

vermindering energieverbruik

0%

verlaging onderhoudskosten

Duurzame energieopwekking en energiebesparing

In het Parijsakkoord, en de daarvan afgeleide Europese-, landelijke- en regionale doelstellingen en bijbehorende wetgeving, is de transitie naar een klimaatneutrale gebouwde omgeving een van de hoofddoelen. Duurzame energieopwekking en energiebesparing in de gebouwde omgeving zijn essentieel voor het bereiken van de afgesproken doelstellingen.

Façades maken een groot deel uit van de gebouwschil van woningen en flats, zeker in de hoogbouw in de steden. Op dit moment richt onderzoek en innovatie m.b.t. façades zich met name op energie efficiënte façades, esthetische façades en esthetische façades die langer mooi blijven en minder onderhoud behoeven.

LEEF-projectintegratie

Binnen het LEEF project zullen 300 VUILAFSTOTENDE GEKLEURDE ZONNEPANELEN worden geproduceerd, en geïntegreerd in bewoonde gebouwen binnen De Groene Loper in Maastricht. Daarvoor zullen vuilafstotende gekleurde coatings voor het dekglas van gebouw geïntegreerde zonnepanelen (BIPV) worden opgeschaald van TRL 6 naar TRL 8. De prestatie van de vuilafstotende gekleurde BIPV-panelen zal worden gemonitord gedurende en na afloop van het LEEF project.

Ten tweede zullen binnen het project twee SLIMME THERMOCHROME RAMEN worden geproduceerd, en geïntegreerd in test-gebouwen van TNO op SolarBEAT in Eindhoven. De slimme coatings voor gebruik op vensterglas worden opgeschaald van TRL 4 naar TRL 6. Deze coatings zijn slim omdat ze zelfstandig schakelen tussen het doorlaten en tegenhouden van warmtestraling van de zon. Deze SLIMME RAMEN zorgen ervoor dat in de winter minder energie wordt verbruikt voor het verwarmen van een huis, en in de zomer minder voor het koelen. De prestatie van dit thermochrome dubbel glas zal worden gemonitord gedurende en na afloop van het LEEF project.

Zonnepaneel

Slimme ramen

Hoe slim thermochroom glas
energie bespaart in woningen

Meer informatie? Neem contact met ons op

Menu