MCC Installaties

MCC is een allround installatiebedrijf voor water, lucht, verwarming, elektra en zonnepanelen, actief zowel in de woningbouw als utiliteitsbouw. De kracht van MCC is gelegen in innoveren, participeren en (door) ontwikkelen van nieuwe duurzame installaties. Met het toepassen van een warmtepomp, warmte-terug-win installaties en zonnepanelen bouwen zij energie neutrale woningen en zorgen dat de wettelijke normen ruimschoots onderschreden worden. Hun installaties kunnen zij op afstand monitoren voor de luchtkwaliteit, energie verbruik en -opwekking en warmte. Deze data gebruiken zij om hun service nog pro actiever aan te sturen en om hun installaties nog beter af te stellen. Door actief te zijn met ontwikkeling, inkoop, montage, monitoring en service zijn zij in staat de volledige keten te sturen en te organiseren.

Gezien de innovatieve kracht als installateur van o.a. zonnepanelen kan MCC deze ervaring toepassen in het OP Zuid project LEEF. Intensief kennis delen m.b.t. de technische toepassing en montage, alsmede monitoring en de service van de proefopstelling en de uiteindelijke gevel zal een belangrijke bijdrage zijn van MCC.

Onze andere partners

Menu