Innovatieve optische coatings voor BIPV

Binnen het LEEF project zullen glazen dekplaten voor BIPV-panelen worden voorzien van kleur en vuilafstotende eigenschappen door het aanbrengen van functionele coatings. De gecoate glasplaten worden vervolgens toegepast als dekglas op BIPV gevelpanelen. 300 van die BIPV-panelen worden geplaatst in een bouwproject binnen De Groene Loper in Maastricht. Tijdens en na het project wordt de opbrengst van de BIPV-panelen gemonitord.

Indien de techno-economische haalbaarheid van dit BIPV product in het LEEF projectsuccesvol wordt aangetoond kan de waardeketen van bedrijven, vanaf de  materialenproducent tot en met de eindgebruiker, direct na afloop van het project zorgdragen voor een succesvolle commercialisatie.

Innovatieve optische coatings voor energie besparende ramen

Daarnaast zal een slimme thermochrome coating voor vensterglas worden ontwikkeld. Deze SunSmart coating is transparant voor zichtbaar licht, en kan op basis van de glastemperatuur schakelen tussen het doorlaten en tegenhouden van warmtestraling van de zon. Op die manier draagt de coating op een raam bij aan het verminderen van energieverbruik voor verwarmen van huizen in de winter, en voor het koelen in de zomer. TNO heeft voor een gemiddeld Nederlands huishouden berekend dat deze coating bijdraagt aan een jaarlijkse besparing van 1963 kWh elektriciteit en 245 m³ gas, hetgeen gezamenlijk een waarde vertegenwoordigt van € 638. In het LEEF project worden isolatieglas units gemaakt die een SunSmart gecoate glasplaat combineren met een standaard low-e gecoat glas.

Deze slimme ramen worden geïntegreerd in een testgebouw op SolarBEAT in Eindhoven (TRL 6). De prestatie zal m.b.v. een op het raam aangebrachte spectrofotometers gedurende en na afloop van het project worden gemonitord.

Project LEEF pilot

Om alle functionele coatings met de juiste precisie en een commercieel relevante snelheid aan te kunnen brengen op glasplaten, zal in het kader van het LEEF project een apparatuur worden ontwikkeld en aangeschaft. De apparatuur omvat de benodigde componenten om functionele coatings op pilotschaal (TRL = 6-8) aan te brengen op glasplaten, en de eigenschappen van de aangebrachte coatings te bepalen. De pilotlijn wordt tegen een redelijk tarief ter beschikking gesteld aan regionale bedrijven, met name MKBs, voor hun ontwikkeling en opschaling.

Neem contact op voor meer informatie

Menu